Νέα Αποκτήματα

Λεπτομέρειες Δημιουργηθηκε στις 12/02/2016

Η Ελληνική Βιβλιοθήκη συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα αποκτήματα που προέρχονται είτε από αγορές είτε από δωρεές. Τα βιβλία αυτά θα ενταχθούν στην ιστοσελίδα και στον κορμό της αρχικής συλλογής, με διακριτικά σημάδια που θα δηλώνουν τον χρόνο απόκτησής τους, όπως, λόγου χάρη, ο Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας, του Ερρίκου Στεφάνου, 5 τόμοι, Γενεύη, 1572.