Συλλογή

Ἀκολουθίαι τῶν Ἀνωνύμων... Ἀκολουθία... Μεταλήψεως... Λειτουργίαι... Ἀποστολο-Εὐαγγέλια... [Ρώμη, Τυπογραφεῖο Propaganda Fide], 1738.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση.
Σχήμα: 23,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: φ. [2]+ρ´ (δεν περιέχει τις Λειτουργίες και τα Αποστολοευαγγέλια, υπάρχει και έκδοση με σελ. ρκη´)
Βιβλιογραφία: BH III/1 (245) • ΠΑΠ Ι, 103
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο