Συλλογή

Marcus Marullus. Evangelistarium M. Maruli Spalatem..., Κολονία, apud Heronem Alopecium, aere & impensa Godefridi Hitorpii, 1532.
Είδος Αντικειμένου: Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο