Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1751.
Είδος Αντικειμένου: Πρωτόγραμμα