Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, 1770.
Είδος Αντικειμένου: Εικονογραφικό υλικό