Συλλογή

Ἁγιασματάριον..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, 1759.
Είδος Αντικειμένου: Πρωτόγραμμα