Συλλογή

Atti emanati dal Secondo Parlamento degli Isole Jonie sotto la Costituzione del 1817, durante la sua prima sessione tenuta nell'anno 1823, Κέρκυρα, Stamperia del Governo, 1823.
Είδος Αντικειμένου: Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο