Συλλογή

Apophthegmata graeca Regum et ducucm, philosophorum item aliorumque quorundam ex Plutarcho & Diogene Latino---, Excudebat Henricus Stephanus, 1568.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου