Συλλογή

Grammatica Italiana... / Γραμματικὴ Ἰταλικὴ... τοῦ ὀρθῶς μανθάνειν τὴν Ἰταλικὴν Γλῶσσαν, μὲ τὴν ἀκριβῆ ἐξήγησιν τῶν ἐννέα μερῶν τοῦ λόγου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1778.
Ἡ πρώτη ἔκδοση ἀντίστοιχης Γραμματικῆς γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς ἰταλικῆς γλώσσας τυπώθηκε στὴ Βενετία, τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ἀπὸ τὸν Γλυκὺ καὶ πάλι (1774).
Σχήμα: 16 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 141+1 λ.
Βιβλιογραφία: BH III/2 (916) • ΠΑΠ Ι, 2528
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο