Συλλογή

Ἀκολουθία Μακαρίας Παρθένου Μαρίας. Κατὰ τὴν ἐπανόρθωσίν τε, καὶ ἔκδοσιν τοῦ ῾Ρωμαίων Ἀρχιερέως..., Πάντοβα, Typographia Seminarii, 1687.
Πρώτη ἔκδοση μιᾶς σειρᾶς Ἀκολουθιῶν τῆς Ἀειπαρθένου ποὺ τυπώθηκαν στὸ τυπογραφεῖο τῶν Seminarii (1698-1795).
Σχήμα: 9,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [24]+312
Βιβλιογραφία: ΠΑΠ Ι, 140, ΠΑΠ II, 461
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: