Συλλογή

Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις... Δονάτου Ἐπισκόπου Εὐροίας..., Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1774.
Πρώτη ἔκδοση, μὲ δεύτερη καὶ μόνη ἄλλη αὐτὴν τοῦ 1781.
Σχήμα: 21 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 28
Βιβλιογραφία: BH III/2 (800) • ΠΑΠ Ι, 120
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο