Συλλογή

Ἀκολουθία... Διονυσίου τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ... τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ..., Κωνσταντινούπολη, Ἑλληνικὸ Τυπογραφεῖο Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 1816.
Ἐπανέκδοση μὲ πρώτη αὐτὴν τοῦ 1728.
Σχήμα: 23,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 30 καὶ 1 ὁλοσέλιδο χαρακτικὸ (σ. 2/3, ἅγ. Διονύσιος), λείπουν οἱ σ. 1-2, ὅπου ὁ τίτλος
Βιβλιογραφία: Ἠλιού, 19ος Α´, 1816.8
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο