Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1765.
Μοναδικὸ ἀντίτυπο στὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους.
Σχήμα: 21,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 54 (κολοβό, λείπουν οἱ σ. 11-12, 17-18, 43-44, 49-50, 55-56)
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙ/1, 95 • ΠΑΠ Ι, 3544
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο