Συλλογή

[G. della Casa]. Χρηστοήθεια... Μεταφρασθεῖσα, καὶ στιχουργηθεῖσα παρὰ Κωνσταντίνου Δαπόντε..., Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1770.
Πρώτη ἔκδοση, ἑνὸς ἠθικοπλαστικοῦ ἔργου ποὺ μεταφράστηκε ἀπὸ τὰ ἰταλικὰ καὶ ἀποδόθηκε σὲ στίχους.
Σχήμα: αντ. 1: 15, αντ. 2: 16 εκ.
Περιγραφή Σελίδων: ἀντ. 1: σ. κδ´+438 (λείπουν οἱ σ. 439-440), ἀντ. 2: σ. κδ´+440
Βιβλιογραφία: ΒΗ IIΙ/2 (739) • ΠΑΠ Ι, 1559
Ενότητα: Θεολογία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο