Συλλογή

[Johannes Hübner]. Ἱερὸν Ἀπάνθισμα περιέχον τέσσαρας καὶ ἑκατὸν ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Διαθήκης μεταφρασθὲν ἐκ τῆς Γερμανικῆς... ὑπὸ Πολυχρονίου Δημητρίου Θρακὸς..., Λειψία, Τυπογραφία τοῦ Σόμμερ, 1775.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση τῆς συλλογῆς αὐτῆς, ποὺ μετέφρασε ἀπὸ τὰ γερμανικὰ ὁ Δ. Πολυχρόνιος, ποὺ γεννήθηκε στὴν Θράκη τὸ 1752, μαθήτευσε ἀρχικὰ κοντὰ τὸν Παρθένιο στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ σπούδασε φιλοσοφία, θεολογία καὶ ἱστορία στὸ Ἰάσιο. Στὴ συνέχεια ὁλοκλήρωσε τὶς γνώσεις του μαθαίνοντας γερμανικά, λατινικὰ καὶ ἰταλικὰ στὴ Λειψία, ἀλλὰ καὶ γαλλικά. Δὲν ἀρκέστηκε ὅμως σὲ αὐτά, ἐξακολούθησε νὰ παρακολουθεῖ ὡς ἀκροατὴς μαθήματα ἰατρικῆς, μαθηματικῶν, χημείας, φυσιολογίας καὶ φαρμακευτικῆς, μεταφράζοντας παράλληλα διάφορα ξενόγλωσσα συγγράμματα στὴν κοινή.
Σχήμα: 17 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [24]+390+2 χ.ἀ. καὶ 1 ὁλοσέλιδο χαρακτικὸ (ἡγεμὼν Γρηγόριος Γκίκας μὲ ἐπιγραφή) καὶ 52 χαλκογραφίες (α´-νβ´) μὲ θέματα ἀπὸ τὴν Π. καὶ Κ. Διαθήκη ἐκτὸς κειμένου
Βιβλιογραφία: ΒΗ IIΙ/2 (834) • ΠΑΠ Ι, 2895
Ενότητα: Θεολογία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: