Συλλογή

[Ἄνθιμος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων]. Σύνταγμα Γραφικῆς Θεολογίας ἐν ᾧ ἐμπεδοῦται... ἡ ἀλήθεια τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας..., Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1795.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση στὰ ἑλληνικά. Σύγγραμμα τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ἄνθιμου (1717-1808) γραμμένο ἑλληνικὰ καὶ ἀργότερα μεταφρασμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο στὰ ἀραβικά, ποὺ ἐκδόθηκε καὶ πάλι στὴ Βιέννη τὸ 1792, μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἱερομόναχου Παρθένιου ἀπὸ τὸ Χαλέπι.
Σχήμα: 16,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. ιβ´+703+1 χ..+4 λ.
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙΙ/1, 249 • ΠΑΠ Ι, 355
Ενότητα: Θεολογία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο