Συλλογή

[Δημήτριος Γοβδελᾶς]. Ὁ ἐξωστρακισμὸς τοῦ ἀσεβοῦς Χριστοδούλου τοῦ Μονοφθάλμου τοῦ ἐξ Ἀκαρνανίας..., Βούδα, Τυπογραφεῖο τοῦ Βασιλικοῦ Πανδιδακτηρίου Οὐγγαρίας, 1800.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση. Ὁ Ἐξωστρακισμὸς ἀντιπροσωπεύει τὸ τελευταῖο δημοσίευμα μιᾶς σειρᾶς φυλλαδίων ποὺ κυκλοφόρησαν μὲ ἀφορμὴ τὶς φιλοσοφικὲς θέσεις καὶ ἀπόψεις τοῦ Χριστόδουλου Παμπλέκη, ὅπως καταγράφονται στὸ ἔργο του Περὶ Φιλοσόφου (1786). Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ τὰ φυλλάδια περιλαμβάνεται ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Ε. Βούλγαρη (1793), ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑτεροφθάλμου τοῦ ἐπισκόπου Πλαταμῶνος Διονυσίου (1793) κ.ἄ. Ὁ Παμπλέκης (1733-1793) γεννήθηκε στὸ Ξηρόμερο τῆς Ἀκαρνανίας καὶ μεταξὺ ἄλλων εἶχε δάσκαλο καὶ τὸν Ε. Βούλγαρη τὸ διάστημα ποὺ ἐκεῖνος δίδασκε στὴν Ἀθωνιάδα Σχολή.
Σχήμα: 20 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 42
Βιβλιογραφία: Γκίνης - Μέξας Ι, 31 • ΠΑΠ Ι, 2513
Ενότητα: Θεολογία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο