Συλλογή

[L.A. Muratori]. Ἠθικὴ Φιλοσοφία μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ἰδιώματος, παρὰ Ἰωσήπου... Μοισιόδακος..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, τ. Α´, 1761, τ. Β´, 1762.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση τῆς Ἠθικῆς Φιλοσοφίας τοῦ διάσημου Ἰταλοῦ ἀρχαιολόγου καὶ ἱστορικοῦ, τὰ Ἅπαντα τοῦ ὁποίου τυπώθηκαν στὸ Arezzo (1767-1780). Μὲ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ἐγκαινιάζεται καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ Μοισιόδακα στὴν ἑλληνικὴ βιβλιακὴ σκηνή.
Σχήμα: 18,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. μ´+250
Βιβλιογραφία: BH III/2 (566) • ΠΑΠ Ι, 4350
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο