Συλλογή

Μεταστάσιος, ἀββᾶς (Pietro Metastasio). Ὁ Θεμιστοκλῆς. Ὄπερα ἤτοι Δρᾶμα ἡρωικὸν... ἐπιμελείᾳ Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη..., Βιέννη, Γεώργιος Βεντότης, 1796.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση τοῦ δράματος αὐτοῦ τοῦ Μεταστάσιου καὶ τελευταῖο ἐκδοτικὸ πόνημα τοῦ Π. Λαμπανιτζιώτη στὴ Βιέννη. Τέταρτο γνωστὸ ἀντίτυπο.
Σχήμα: 16,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 1 χ..+1 λ.+5 χ..+1 λ.+90+5 χ..+1 λ.
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙΙ/2, 29 • ΠΑΠ ΙΙ, 869 • Φίλιππος Ἠλιού, «Ὁ Ὀβίδιος τοῦ Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη», Ἱστορίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Βιβλίου, Ἡράκλειο 2005, σ. 549
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Ολόκληρο βιβλίο
Δείτε το ψηφιοποιημένο βιβλίο: