Συλλογή

[Ἀδαμάντιος Κοραῆς]. Ἀδελφικὴ Διδασκαλία Πρὸς τοὺς εὑρισκομένους κατὰ πᾶσαν τὴν Ὠθωμανικὴν Ἐπικράτειαν Γραικοὺς Εἰς ἀντίῤῥησιν κατὰ τῆς ψευδωνύμως ἐν ὀνόματι τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἐκδοθείσης ἐν Κωνσταντινουπόλει, Πατρικῆς Διδασκαλίας. ἐν
Ἐπανέκδοση τῆς Ἀδελφικῆς Διδασκαλίας ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Κάδμου: στὴν «Εἴδηση τῆς παρούσης μετατυπώσεως», ποὺ κλείνει τὸ κείμενο, διευκρινίζεται ὅτι ὁ ἐκδότης δὲν γνώριζε τὴν πατρότητα τοῦ δοκιμίου, παρὰ τὴν πληροφορήθηκε ἀπὸ τὸν «Ἱστορικὸν Κατάλογον τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως», τοῦ Ζ. Μαθᾶ.
Σχήμα: 15,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 48
Βιβλιογραφία: Γκίνης - Μέξας ΙΙ, 5617
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Ολόκληρο βιβλίο
Δείτε το ψηφιοποιημένο βιβλίο: