Συλλογή

Alphabetum Graecum..., Παρίσι, Robert Estienne, 1550.
Μὲ τὸν τίτλο αὐτὸ τυπώθηκαν πολλὲς ἐκδόσεις σὲ διάφορες πόλεις ποὺ καλλιεργοῦσαν τὰ οὐμανιστικὰ γράμματα, ὅπως στὸ Παρίσι, στὴ Βασιλεία, τὴ Βενετία κ.ἀ. οἱ ὁποῖες σκοπὸ εἶχαν τὴν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τοὺς Δυτικούς: Γράμματα ἑλληνικὰ καὶ εἰσαγωγὴ πρὸς τὴν τῶν Ἑλλήνων λόγων ἀνάγνωσιν, & προχείριαν πρὸς τὴν γραμματικήν. Ἡ πρώτη ἔκδοση αὐτῆς τῆς γραμματικῆς σύνθεσης ἐντοπίζεται στὴ Βασιλεία καὶ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ J. Froben τὸ 1518. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπώνυμες γραμματικὲς τοῦ Χρυσολωρᾶ, τοῦ Γαζῆ, τοῦ Λάσκαρη, τοῦ Χαλκοκονδύλη καὶ τοῦ Μοσχόπουλου, εἶχαν συνταχθεῖ καὶ ἄλλα παρεμφερὴ ἐγχειρίδια, ποὺ γνώρισαν ἐπίσης πολλὲς ἐκδόσεις, ὅπως αὐτὸ μὲ τὸν τίτλο Breuissima introductio ad litteras graecas, ποὺ εἶχε συντάξει ὁ ἴδιος ὁ Ἄλδος καὶ τὸ τύπωσε γύρω στὸ 1497.
Σχήμα: 16 εκ
Περιγραφή Σελίδων: φ. [32]
Βιβλιογραφία: Layton I, 99-100 (19)
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο