Περιηγητική Συλλογή

Η Περιηγητική Συλλογή αποτελείται από 2.500 περίπου τίτλους βιβλίων Δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών όπου περιγράφεται ο χώρος της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα. 

Οι περιηγητικές εκδόσεις, παρόλο που διαθέτουν πολλά στοιχεία του φανταστικού, αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την κοινωνία, τον λαϊκό πολιτισμό, τη γεωγραφία, την οικονομία, τη θρησκεία και όλες τις εκφάνσεις του καθημερινού βίου των πληθυσμών με τους οποίους έρχονται σε επαφή οι ταξιδιώτες. Επιπλέον, καθώς τα συγκεκριμένα βιβλία συνοδεύονται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό (φωτογραφίες, χαρακτικά, σχέδια, κλπ.) παρέχουν σημαντικά τεκμήρια αρχαιολογικών τοποθεσιών και μνημείων συνθέτοντας παράλληλα την ιστορία του χώρου και των λαών μέσα από ένα τρίτο μάτι, αυτό των ευρωπαίων ταξιδιωτών.