Συλλογή

Ἀναστασιματάριον Ἀργὸν περιέχον τὰ Ἀναστάσιμα τοῦ Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, καὶ Λειτουργίας, μετὰ τῶν Ἀναστασίμων Κανόνων, Ἀργῶν Καταβασιῶν, Τιμιωτέρων, Κατανυκτικῶν, Μαρτυρικῶν, καὶ Νεκρωσίμων, μετὰ τῶν ἕνδεκα Ἐωθινῶν ἐν τῷ τέλει..., μελοποιηθὲν παρὰ Πέτρου Λαμ
Συσταχωμένο μὲ τὸ Ἀναστασιματάριον σύντομον (Κωνσταντινούπολη, 1839).
Σχήμα: 21 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [2]+336
Βιβλιογραφία: Γκίνης - Μέξας Ι, 3082
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: