Συλλογή

[Δ. Περροῦκας], Ἔκθεσις τῆς περὶ τοῦ χωρίου Δυμηνίου ὑποθέσεως ---, Ἄργος 1840.
Σχήμα: 19,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 15-120 και 1 πιν. εκτός κειμένου
Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας, αρ. 3295
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο