Συλλογή

Αἰσχίνης - Δημοσθένης. Τῶν τῆς Ἑλλάδος ἐξόχων ῾Ρητόρων αἰσχίνου & δημοσθένους, λόγοι ἀντίπαλοι..., Βενετία, Πέτρος de Nicolini da Sabio, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Melchior Sessa, 1549.
Είδος Αντικειμένου: Κολοφώνας