Συλλογή

[Thomas à Kempis]. Ἑρμηνεῖαι Εὐσεβεῖς τοῦ... Βιβλίου... Περὶ Μιμήσεως Χριστοῦ..., Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1780.
Είδος Αντικειμένου: Οικογένεια τυπογραφικών χαρακτήρων