Συλλογή

[P. Gordon]. Γραμματικὴ Γεωγραφικὴ... εἰς τὴν ἁπλῆν τῶν Ἑλλήνων... παρὰ Γεωργίου... Φατζέα..., Βενετία, Ἀντώνιος Τζάττας, τ. Α´-Γ´, 1760.
Είδος Αντικειμένου: Πρωτόγραμμα