Συλλογή

[Ambr. Marlianus]. Θέατρον Πολιτικὸν μεταγλωττισθὲν ἐκ τῆς Λατινικῆς... παρὰ... Νικολάου τοῦ Μαυροκορδάτου..., Λειψία, Βερνάρδος Χριστόφορος Πρέιτκοπφ καὶ Υἱός, 1776.
Είδος Αντικειμένου: Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο