Συλλογή

[Matthias Hafenreffer, Ἡ Καινὴ Διαθήκη Ἰησοῦ Χριστοῦ], Tybingae, Typis Theodorici Werlini, Impensis Iohannis Berneri, 1618.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου