Συλλογή

Λουκιανός. Διάλογοι, [Ἔκδοση μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Ἰανοῦ Λάσκαρη] Φλωρεντία [Laurentius de Alopa], 1496.
Πρώτη ἔκδοση καὶ τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε ὁ Λάσκαρης στὴ Φλωρεντία ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν οἰκογένεια τῶν πεζῶν στοιχείων. Ἔργα τοῦ Λουκιανοῦ εἶχαν κυκλοφορήσει ἀρχέτυπα ἤδη ἀπὸ τὸ 1470-1472, ὅπως οἱ Dialogi VI, ποὺ τυπώθηκαν στὴ Ρώμη ἀπὸ τὸν Georgius Lauer, ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἔργα του μεταφρασμένα ἀπὸ διάσημους οὐμανιστές, ὅπως λ.χ. ὁ Carolus Aretinus. Τὸ συγκεκριμένο ἀντίτυπο ἔχει σφραγίδα ἀπαγόρευσης κυκλοφορίας (Prohibetur) ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ τὰ γαλλικὰ στρατεύματα τοῦ Καρόλου Η΄ εἶχαν κυριεύσει τὴ Φλωρεντία, ὁπότε πολλὰ ἀντίτυπα ποὺ εἶχαν τὴ «σφραγίδα» τῶν Μεδίκων κατασχέθηκαν καὶ ἐπανακυκλοφόρησαν ἀργότερα ὑπὸ ἄλλες πολιτικὲς συνθῆκες. Ἀπὸ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ἔμειναν ἀδιάθετα ἀντίτυπα, τὰ ὁποῖα, ἀφότου ὁ Λάσκαρης ἐγκατέλειψε τὴ Φλωρεντία γιὰ τὴν αὐλὴ τοῦ Καρόλου Η΄, περιῆλθαν στὴν κατοχὴ τῆς διάσημης τυπογραφικῆς οἰκογένειας τοῦ Filippo Giunta. Οἱ Ἰούντα συνέρραψαν στοὺς Διαλόγους τὴν πρώτη ἔκδοση τῶν Εἰκόνων τοῦ Φιλόστρατου καὶ κυκλοφόρησαν τὸν σύμμικτο πλέον αὐτὸν τόμο τὸ 1517.
Σχήμα: 31 εκ
Περιγραφή Σελίδων: φ. 264
Βιβλιογραφία: HC (Add) 10258 • BH I/1 (19) • BMC VI, 667 • Census, L 320 • Rhodes, L 10 • ΠΑΠ Ι, 3645 • ΧΕΤ Ι, 268, 270
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο