Συλλογή

Αἰσχύλος, Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης. Tragoediae Selectae Aeschyli, Sophoclis, Euripidis... [Γενεύη], Ἑρρίκος Στέφανος, 1567.
Πρόκειται γιὰ μία «ἔκδοση τσέπης» ποὺ περιλαμβάνει ὀκτὼ τραγωδίες: τὸν Προμηθέα τοῦ Αἰσχύλου, τὸν Αἴαντα, τὴν Ἠλέκτρα καὶ τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλῆ καὶ τὴν Ἑκάβη, τὴν Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι, τὴ Μήδεια καὶ τὴν Ἄλκηστη τοῦ Εὐριπίδη. Τὸ ἑλληνικὸ κείμενο συνοδεύεται ἀπὸ δύο λατινικὲς μεταφράσεις, ἡ μία σὲ στίχους καὶ ἡ ἄλλη σὲ πεζὴ μορφή, μὲ ἐξαίρεση τὸν Προμηθέα, ὁ ὁποῖος ἀντιπροσωπεύεται μόνο ἀπὸ τὴν πεζόμορφη μετάφραση. Οἱ μεταφράσεις ὀφείλονται σὲ σπουδαίους λόγιους τῆς Ἀναγέννησης, ὅπως ὁ Ἔρασμος, ὁ Μελάγχθονας, ὁ Joachim Camerarius, ὁ G. Buchanan καὶ ὁ G. Ratallerus.
Σχήμα: 12,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [4]+279 [= 379]+1 λ.+955+1 λ.
Βιβλιογραφία: Renouard, Annales, 130 (5) • Schreiber, 151-152 (169)
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο