Συλλογή

Compendiaria Graecae Grammatices Institutio in usum Seminarii Patavini..., Πάντοβα, ex Typographia Remondini, 1747.
Γραμματικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, μὲ λατινικὲς ἐπεξηγήσεις καὶ χρήσιμους συγκριτικοὺς πίνακες, ὅπως καὶ μὲ ἀραβικούς, λατινικοὺς καὶ ἑλληνικοὺς ἀριθμούς. Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ Compendiaria χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1681 καὶ συντάχθηκε ἀπὸ τὸν Joseph de Julius, καθηγητὴ τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς στὸ Collegio Urbano, δηλαδὴ τῆς Propaganda Fide.
Σχήμα: 17 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 326+1 χ..+1 λ.
Βιβλιογραφία: ΠΑΠ ΙΙ, 488 (πρώτη ἔκδοση)
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο