Συλλογή

Compendiaria Graecae Grammatices Institutio in usum Seminarii Patavini..., Πάντοβα, Typis Seminarii, Joannes Manfrè, 1751.
Γραμματικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, μὲ λατινικὲς ἐπεξηγήσεις καὶ χρήσιμους συγκριτικοὺς πίνακες, ὅπως καὶ μὲ ἀραβικούς, λατινικοὺς καὶ ἑλληνικοὺς ἀριθμούς. Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ Compendiaria χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1681 καὶ συντάχθηκε ἀπὸ τὸν Joseph de Julius, καθηγητὴ τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς στὸ Collegio Urbano, δηλαδὴ τῆς Propaganda Fide.
Σχήμα: 18,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [2]+326
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο