Συλλογή

Charles Le Beau. Histoire du Bas-Empire, en Commençant a Constantin le Grand, τ. 12, Παρίσι, Chez Saillant & Nyon - Veuve Desaint, 1780.
Ἡ πρώτη ἔκδοση κυκλοφόρησε σὲ 22 τόμους, συσταχωμένους σὲ 12, μὲ χρονολογίες 1756-1779. Πρόκειται γιὰ τὸ σύγγραμμα τοῦ Charles Le Beau (1701-1778), Γάλλου ἱστορικοῦ, ὁ ὁποῖος διετέλεσε καθηγητὴς τῆς ρητορικῆς στὸ Collège de France. Ὡς μέλος τῆς Ἀκαδημίας ἀνέλαβε τὴ σύνθεση ἑνὸς σώματος μὲ τοὺς Βυζαντινοὺς ἱστορικοὺς συγγραφεῖς, ἕνα ἔργο ποὺ μὲ πάθος ὑπηρέτησε ὣς τὴν ὕστατη στιγμὴ τῆς ζωῆς του.
Σχήμα: 25 εκ
Περιγραφή Σελίδων: DZÁ±ºÄ¹º¬
Βιβλιογραφία: Brunet III/1, 899 • NBU, XXX, 74
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: