Συλλογή

[Ἐμμανουὴλ Γλυζώνιος]. Βιβλίον πρόχειρον τοῖς πᾶσι περιέχον τήν τε Πρακτικὴν Ἀριθμητικὴν... διορθωθὲν παρὰ... Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1750.
Ἐπανέκδοση τῆς Ἀριθμητικῆς , πρώτη ὅμως μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Ἀλέξανδρου Καγκελλάριου, τοῦ Ἀθηναίου ἰατροφιλόσοφου ποὺ ἐργάστηκε ὡς διορθωτὴς κυρίως στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἀντώνιου Βόρτολι.
Σχήμα: 23 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 168
Βιβλιογραφία: BH III/1 (385) • ΠΑΠ Ι, 2492
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο