Συλλογή

Alphabetum Graecum Cum Oratione Dominicali, Salutatione Angelica, Symbolo Fidei, & Praeceptis Decalogi, Ρώμη, Typis Sac. Congregationis de Propag. Fide, 1771.
Πρώτη ἔκδοση καὶ μοναδικὴ τοῦ Ἀλφαβητάριου αὐτοῦ, ποὺ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τῆς Propaganda Fide γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τοὺς πιστούς της καὶ ἀπὸ ὅσους ἐπεδίωκαν νὰ προσηλυτίσουν.
Σχήμα: 18 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 15+1 λ.
Βιβλιογραφία: Layton 105 • ΠΑΠ Ι, 302
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο