Συλλογή

Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Ἡ Θεία καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία... Ἐλευθερίου..., Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφεῖο Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 1811.
Δεύτερη ἔκδοση μὲ πρώτη αὐτὴν τοῦ 1784, ποὺ τυπώθηκε στὴ Λειψία, στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Σόμμερ.
Σχήμα: 20,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 2 λ.+1 χ..+1 λ.+30+2 λ.
Βιβλιογραφία: Ἠλιού, 19ος Α´, 1811.35 • Παπαστράτου, 94-95
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο