Συλλογή

῾Ροὺχ Ἀφιετλιγὴ Πλχάριζου Μπιουλναμὲ... Εὐχολόγιον... Σεραφεὶμ ῾Ρουχμπανντὰν [Πισσίδειος]..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1794.
Σχήμα: 23 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 191+1 χ..
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙΙ/1, 326 • ΠΑΠ Ι, 2240
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο