Συλλογή

[Georg Ignatz Metzburg]. Ἀριθμητικὴ εἰς χρῆσιν τῶν ἑλληνικῶν σχολείων μεταφρασθεῖσα [ὑπὸ Ἀθανασίου Ψαλίδα]..., Βιέννη, 1794.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση τῆς Ἀριθμητικῆς, καὶ μοναδικὸ πλῆρες ἀντίτυπο ποὺ τυπώθηκε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Α. Ψαλίδα, καὶ ἀφιερώθηκε στὸν συντάκτη της τὸν Metzburg.
Σχήμα: 17 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. ις´+96
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙΙ/1, 160 • ΠΑΠ Ι, 4286
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο