Συλλογή

[Ἰωάννης Φιλήμων], Ἐπιστολὴ τοῦ κυρίου Α. Θ. Δημητρίου Πρὸς τὸν εἰς Τριέστιον Κύριον --- , Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης, 1831.
Ὁ Α.Θ. Δημητρίου εἶναι ψευδώνυμο τοῦ Ἰωάννη Φιλημένος καὶ τὸ βιβλίδιο αὐτὸ τυπώθηκε στὸ Ναύπλιο στὴν Ἐθνικὴ Τυπογραφία.
Σχήμα: 26 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 40+2 λ.
Βιβλιογραφία: Ἠλιοὺ 19ος αἰ. B´, 1831.51
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: