Συλλογή

Aratus. Ἀράτου Σολέως Φαινόμενα μετὰ σχολίων, Venice, Aldus Manutius [17] October 1499.