Συλλογή

Aristoteles. Habentur hoc volumine haec Theodoro Gaza interprete... De natura animalium... de partibus animalium... de generatione animalium. Theophrasti de historia plantarum... de causis plantarum... Alexandri Aprhodisiensis problemata..., Venice, Aldu