Συλλογή

Theodorus Gaza. Θεοδώρου Γραμματικῆς Εἰσαγωγῆς Βιβλία Δ´..., Florence, per hearedes Philippi Iuntae, April 1520.
Είδος Αντικειμένου: Πρωτόγραμμα