Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης αποφάσισε το 2010 να εντάξει στις συλλογές του τη βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου, καθώς εγγράφεται ακριβώς στο πλαίσιο της υποστήριξης των γραμμάτων και των τεχνών και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα, που με ποικίλους τρόπους και εκδηλώσεις το Ίδρυμα υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες. Η συλλογή των βιβλίων του Κ. Σπ. Στάικου, τόσο αναφορικά με την αριθμητική της έκταση όσο και με το περιεχόμενο της αντιπροσωπεύει όλο το φάσμα των πνευματικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων της Διασποράς, κοσμικών και ανθρώπων της Εκκλησίας. Ο χρονικός ορίζοντας της Ελληνικής Βιβλιοθήκης ανοίγει με την εποχή της ιταλικής Αναγέννησης και κλείνει με τον 19ο αιώνα.