Συλλογή

[Δ.Ν. Βερναρδάκης]. Σύντομος ἀπάντησις εἰς τὰς μωροσόφους ἐπικρίσεις τῆς Μερίμνης καὶ τοῦ Λογίου Ἑρμοῦ καὶ εἰς τὸν λίβελλον Ὁ Λύχνος ἐπὶ τὴν Λυχνίαν..., Ἀθήνα, Τυπογραφεῖο Ν. Πάσσαρη, 1868.
Ὁ Βερναρδάκης ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν δημοτικιστῶν, γεμάτος μαχητικότητα ὅπως πάντα, καταφέρθηκε κατὰ τῶν Γλωσσικῶν παρατηρήσεων τοῦ Κ. Κόντου, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀνασκευὴ τοῦ ἔργου του μέσα ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Ψευδαττικισμοῦ ἔλεγχος (1884). Ἡ παρούσα ἔκδοση σχετίζεται μὲ τὴ σύνταξη τῆς Γραμματικῆς καὶ τῆς Ἱστορίας τοῦ Βερναρδάκη.
Σχήμα: 18,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 160
Βιβλιογραφία: Ηλιού - Πολέμη, Ελληνική Βιβλιογραφία, 1868.567
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο