Συλλογή

Charles Boyle. Dr. Bentley’s Dissertation of the Epistles of Phalaris, Λονδίνο, Τ. Brunet, 1698.
Είδος Αντικειμένου: Οικογένεια τυπογραφικών χαρακτήρων