Συλλογή

Charles Boyle. Dr. Bentley’s Dissertation of the Epistles of Phalaris, Λονδίνο, Τ. Brunet, 1698.
Δεύτερη ἔκδοση τοῦ Charles Boyle (1676-1731), γιοῦ τοῦ Roger, τοῦ ἐμπνευστῆ τῆς ἵδρυσης Φιλοσοφικοῦ Κολεγίου στὸ Λονδίνο καὶ στὴν Ὀξφόρδη ἀπὸ τὸ 1645 καὶ μετά. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐντάσσεται στὴ φιλολογικὴ πολεμικὴ καὶ ξέσπασε μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Bentley ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐκτίμηση τῶν ἀρχαίων συγγραφέων σὲ σχέση μὲ τοὺς νεότερους, δηλαδὴ τῆς ἐποχῆς του. Ὁ Bentley ἀπέδειξε τελικὰ ὅτι οἱ Ἐπιστολὲς ποὺ ἀποδίδονταν στὸν τύραννο τοῦ Ἀκράγαντα Φάλαρη (6ος αἰ. π.Χ.) ἦταν νόθες καὶ ἀνῆκαν σὲ σοφιστὴ τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ.
Σχήμα: 18,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: Æ. 4 χ..+σ. 290
Βιβλιογραφία: Brunet I/1, 778 (γιὰ τὴν πρώτη ἔκδοση)
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο