Συλλογή

Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα συντεθεῖσα μετὰ προσθήκης ἀναγκαίων τιμῶν..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, 1756.
Είδος Αντικειμένου: Τυπογραφικό κόσμημα