Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1793.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου