Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1793.
Σχήμα: 25 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 64
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙΙ/1, 190 • ΠΑΠ Ι, 3558
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: